• ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2016

  22 Ιούν 2016

  Κατόπιν διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Άρτας που διεξήχθησαν την 18η Ιουνίου 2016, ο πλειοψηφήσαντας σύμβουλος κ. Λεωνίδας Τσιαντής προσκάλεσε τα νεοεκλεγέντα μέλη σε Διοικητικό Συμβούλιο την 22α Ιουνίου 2016 με θέμα την Κατανομή Αξιωμάτων και τον Ορισμό των Υπεύθυνων Τομέων:
  1. Πρόεδρος του Δ.Σ ομόφωνα ο κ. Τσιαντής Λεωνίδας με ψήφους 7.
  2. Αντιπρόεδρος του Δ.Σ ομόφωνα ο κ. Πετανίτης Δημήτριος με ψήφους 7.
  3. Γραμματέας του Δ.Σ ομόφωνα ο κ. Φούντας Δημήτριος με ψήφους 7.
  4. Ταμίας του Δ.Σ ομόφωνα ο κ. Γιαννάκης Λάμπρος με ψήφους 7.
  5. Μέλη του Δ.Σ εξελέγησαν ομόφωνα οι κ.κ Γαλήνας Χρήστος, Μιχαλοπούλου Παναγιώτα, Μίχας Παύλος.

  • Υπεύθυνος για το Πτηνοσφαγείο ομόφωνα ο κ. Πετανίτης Δημήτριος.
  • Υπεύθυνος για το Εργοστάσιο Ζωοτροφών ομόφωνα κ. Γαλήνας Χρήστος.
  • Υπεύθυνος Εκκολαπτηρίου ομόφωνα ο κ. Φούντας Δημήτριος.
  • Υπεύθυνος Συνεργείου Οχημάτων, Οδηγών και Υποπροϊόντων ο κ. Γιαννάκης Λάμπρος.