• Κοτόπουλο ολόκληρο κατεψυγμένο

  Κλικ για μεγέθυνση

  Κωδικός προιόντος

  Τα προϊόντα στα τελάρα χωρίς καθυστέρηση ζυγιάζονται και μεταφέρονται στις συντηρήσεις νωπών σε θερμοκρασίες 0ο έως +4ο C. Όλα τα προϊόντα μεταφέρονται την ίδια μέρα στην αγορά, με φορτηγά - ψυγεία και σε θερμοκρασίες 0ο έως +4ο C.

  Πληροφορίες Συσκευασίας

  Το κατεψυγμένο κοτόπουλο συσκευάζεται είτε σε ατομική, είτε σε ομαδική συσκευασία.
  Στην ατομική συσκευασίατο κοτόπουλο συσκευάζεται σε πλαστική σακούλα (πρώτη συσκευασία) και τοποθετείται σε χαρτοκιβώτιο (δεύτερη συσκευασία), το οποίο σφραγίζεται και τυποποιείται.
  Στην ομαδική συσκευασία τα κοτόπουλα τυλίγονται ερμητικά με σελοφάν (πρώτη συσκευασία) μέσα σε χαρτοκιβώτιο (δεύτερη συσκευασία), το οποίο σφραγίζεται και τυποποιείται.
  Η διαλογή βαρών, οι κατηγορίες, ο αρθμός ανά χ/β κ.ά.
  φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

  Συνθήκες αποθήκευσης

  afafasssasfa

  Περιγραφή

  • Ως κρέας κοτόπουλο βαθείας καταψύξεως εννοούμε το κρέας το οποίο καταψύχεται και διατηρείται συνεχώς σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους -18ο C.
  • Το κατεψυγμένο κοτόπουλο δεν περιέχει εντόσθια (τύπος 65%).

  Μέσο – Συνθήκες μεταφοράς

  Τα προϊόντα μεταφέρονται με φορτηγά ψυγεία του συναιτερισμού, τα οποία διατηρούν την θερμοκρασία τουσ στα επιθυμητά επίπεδα

   

  Διάρκεια ζωής

  Η ομαδική συσκευασία έχει 18 Μήνες, το δισκάκι έχει 15 Μήνες (με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι παραπάνω συνθήκες αποθήκευσης)

   

  Προετοιμασία - Τροπος χρήσης

  Αποψύχεται σε ελεγχόμενες συνθήκες (θ<5 οC) και μαγειρεύεται η θερμοκρασία του κέντρου του κρέατος να φτάσει τους 75οC εντός 24 ωρών απο την στιγμή που αποψύχεται πλήρος. Προϊόν το οποίο αποψύχεται δεν πρέπει να επανακαταψύχεται.

     Επόμενο Προϊόν Προηγούμενο Προϊόν