• Κοτόπουλα Άρτας

  Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Άρτας

  8ο χλμ Αρτας - Γαβριας

  47 100, Άρτα

  Τηλ.Κέντρο: 26810 41600

  Fax: 26810 41130

  e-mail: info@apsa.gr

  Επικοινωνία

  Κοτόπουλα Άρτας

  Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Άρτας

  8ο χλμ Άρτας - Γαβριάς

  47 100, Άρτα

  Τηλ.Κέντρο: 26810 41600

  Fax: 26810 41130

  e-mail: info@apsa.gr