• Όραμα

  Το δικό μας όραμα εξακολουθεί να παραμένει διαχρονικό έως σήμερα, 5 δεκαετίες μετά την ίδρυση του ΑΠΣ Άρτας. Ένα όραμα με επίκεντρο τον άνθρωπο και την κάλυψη των αναγκών του, μέσα από την συνεχόμενη έρευνα και την βελτιστοποίηση των προϊόντων αλλά και των υπηρεσιών μας.

  Αποστολή μας

  Η κατανόηση και η ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών των πελατών και καταναλωτών του Συνεταιρισμού μας , με την προσφορά προϊόντων αδιαπραγμάτευτης ποιότητας σε συνδυασμό με υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση.

  Οι αξίες μας

  • Εξασφαλισμένη ποιότητα
  • Σεβασμός στον καταναλωτή και στις σχέσεις με τους συνεργάτες μας
  • Περιβαλλοντολογική συνείδηση
  • Υπευθυνότητα
  • Ακεραιότητα