• Διανομή

    Η διανομή των κοτόπουλων Άρτας γίνεται μέσω του ιδιόκτητου στόλου φορτηγών μας, σε κάθε κατάστημα των πελατών μας (door to door), δίνοντας μας την ευκαιρία να ερχόμαστε σε καθημερινή επαφή και επικοινωνία μαζί τους, με σκοπό να είμαστε πάντα ενημερωμένοι όσον αφορά τις επιθυμίες και τις παρατηρήσεις τους.

    Αυτό βοηθά στο να γινόμαστε όλο και καλύτεροι, ικανοποιώντας τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς. Σημαντικό ρόλο στην διανομή μας έχουν τα Υποκαταστήματα Αθήνας (για το νομό Αττικής), Λάρισας (για τη Θεσσαλία) και Θεσσαλονίκης (για την βόρεια Ελλάδα), που μαζί με τα κεντρικά γραφεία της Άρτας (για την Δυτική Ελλάδα) καλύπτουν το σύνολο των αναγκών του Ελλαδικού χώρου.