• Διοίκηση

  Η εταιρία διοικείται από το 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο και τον Γενικό Διευθυντή.

  Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου: Πετανίτης Δημήτριος

  Γενικός Διευθυντής: Άλκης Μπανταλούκας

  ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  Πετανίτης Δημήτριος

  Πρόεδρος Δ.Σ.

  Γαλήνας Χρήστος

  Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

  Παπαγεωργίου Σωτήριος

  Γραμματέας Δ.Σ.

  Γιαννάκης Λάμπρος

  Ταμίας Δ.Σ.

  Μιχαλοπούλου Παναγιώτα

  Μέλος Δ.Σ.

  Μίχας Παύλος

  Μέλος Δ.Σ.

  Τσιαντής Λεωνίδας

  Μέλος Δ.Σ.