• Πιστοποιήσεις

  Ο ΑΠΣ Άρτας δεσμευμένος στη πολιτική διασφάλισης της ποιότητας των προϊόντων του, εφαρμόζει πρότυπες διαδικασίες ελέγχου των εργασιών και των συνθηκών υγιεινής κατά τη παραγωγή και τη διακίνηση αυτών, οι οποίες είναι συμβατές με το σύστημα HACCP και πιστοποιημένες με ISO 22000 και ISO 9001, με απώτερο σκοπό την διάθεση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πελάτες του.

   

   

   

   

   

   

   

  Υπαρχει επίσης η πιστοποίηση ΧΑΛΑΛ για την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται από την Μουσουλμανική Θρησκεία.