• Ποιοτικός έλεγχος

    Η ποιότητα των προϊόντων μας είναι εναρμονισμένη με τις προδιαγραφές του διεθνώς αναγνωρισμένου  προτύπου ποιότητας  ISO9001. Οι απαιτήσεις του προτύπου θέτουν πολύ υψηλά τον πήχη ποιότητας όλων των εσωτερικών διαδικασιών του Συνεταιρισμού με γνώμονα την εξυπηρέτηση και τις ανάγκες του καταναλωτή.

    H ασφάλεια των προϊόντων μας διασφαλίζεται με την πιστοποίηση της επιχείρησης κατά το διεθνές  σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων  ISO22000. Το σύστημα στηρίζεται στις αρχές του Codex Alimentarius και του HACCP  το οποίο  θέτει κρίσιμα σημεία ελέγχου σε όλα να στάδια της παραγωγικής διαδικασίας τα οποία παρακολουθούνται και ελέγχονται από το άριστα καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό του Συνεταιρισμού.

    Μέσα από τις  απαιτήσεις  των προτύπων και τους συχνούς δειγματοληπτικούς ελέγχους (από το στάδιο του αυγού έως το τελικό προϊόν), διασφαλίζεται η ιχνιλασιμότητα των προϊόντων μας, η εναρμόνιση του Συνεταιρισμού με την Ελληνική  αλλά και Ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και ο αυστηρός ποιοτικός έλεγχος.