Παραγωγή

Εγκαταστάσεις


arta-paragwgi-01

Στις σύγχρονες ιδιόκτητες παραγωγικές εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού περιλαμβάνονται μονάδες πατρογονικών, εκκολαπτήρια, εργοστάσιο ζωοτροφών, σφαγείο, τμήμα τεμαχισμού ανατομικής κοπής, επεξεργασίας και τυποποίησης, συγκρότημα ψυγείων συντήρησης και κατάψυξης, εργοστάσιο επεξεργασίας υποπροϊόντων, συνεργείο συντήρησης του στόλου των αυτοκινήτων της, μονάδα βιολογικού καθαρισμού.

Ο ΑΠΣ Άρτας, με στόχο την περαιτέρω διεύρυνση των δραστηριοτήτων του, το όφελος και την ικανοποίηση των πελατών, καταναλωτών, μετόχων και εργαζομένων, το 2008 ολοκλήρωσε με επιτυχία ένα φιλόδοξο αναπτυξιακό και επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 17.000.000€, δημιουργώντας νέες υπερσύγχρονες συνθήκες και διαδικασίες παραγωγής προϊόντων κοτόπουλου, για τον ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο, εξασφαλίζοντας υψηλότερες προδιαγραφές, μεθόδους, πρακτικές και λειτουργίες σε κάθε στάδιο παραγωγής και ανάπτυξης που χαρακτηρίζει τα προϊόντα μας.

Η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος ανάπτυξης εξασφάλισε στον ΑΠΣ Άρτας την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων σφαγείου, ψύξης και κατάψυξης αλλά και την εφαρμογή ενός υπερσύγχρονου συστήματος αερόψυξης τριών σταδίων.

Ταυτόχρονα, η ίδια επένδυση στόχευσε και πρόσφερε στον ΑΠΣ Άρτας όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, έπειτα από την κατασκευή μονάδας καύσης αδρανών αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας.

 • Ένα από τα μεγαλύτερα μυστικά της γευστικής επιτυχίας των Κοτόπουλων Άρτας είναι οι ζωοτροφές. Ο ΑΠΣ Άρτας διαθέτει ένα σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής φυράματος δυναμικής 60.000 τόνων ετησίως, οι οποίοι διατίθενται απευθείας στους παραγωγούς μέσω των σιλοφόρων οχημάτων του Συνεταιρισμού.

 • Τα Κοτόπουλα Άρτας τρέφονται με φυτικές τροφές (σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι και σόγια), οι οποίες παράγονται στον ιδιόκτητο μύλο μας και ελέγχονται για να διαπιστωθεί εάν είναι γενετικά τροποποιημένες και για την απουσία παρασιτοκτόνων και φυτοφαρμάκων. Την υγιή όμως ανάπτυξη των νεοσσών συμπληρώνουν βιταμίνες και ιχνοστοιχεία που εμπλουτίζουν τις ζωοτροφές. Οπότε τρώτε άφοβα.....!!!!


Πτηνοτροφικές μονάδες


Στο ξεκίνημά του ο Συνεταιρισμός το 1966, αριθμούσε 7 μέλη πτηνοτρόφους, οι οποίοι με όραμα και όρεξη για δουλειά κατάφεραν σήμερα να έχουν πολλαπλασιαστεί και να απαριθμούν 114 συνέταιρους-πτηνοτρόφους.

Με την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση προϊόντων μας, δημιουργήθηκε η ανάγκη για την ίδρυση πτηνοτροφικών μονάδων, πλήρως εκσυγχρονισμένων τεχνολογικά και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε., εγκατεστημένων σε όλο το νομό της Άρτας.

Η ετήσια παραγωγή φτάνει τα 12.000.000 κοτόπουλα, αριθμός ο οποίος ακολουθεί ανοδική πορεία, ώστε να καλύπτει ανά πάσα στιγμή τις ανάγκες των πελατών μας.

Η εκτροφή σε αυτές τις εγκαταστάσεις διαρκεί 45 ημέρες και έπειτα από τον τελικό κτηνιατρικό έλεγχο - αφού σε όλη την διαδικασία ελέγχονται η θερμοκρασία και ο αερισμός από ηλεκτρονικά μέσα και τηρώντας όλους τους υγειονομικούς κανόνες- δίδεται η άδεια σφαγής από τους κρατικούς κτηνιάτρους.

Διαδικασία Σφαγής

Το σφαγείο μας αποτελεί μια υπερσύγχρονη μονάδα με δυναμικότητα σφαγής 6,000 πτηνών ανά ώρα.

Σεβόμενοι πάντα τους κανόνες διασφάλισης της ποιότητας και προστασίας του καταναλωτή , τα πτηνά μεταφέρονται από τις πτηνοτροφικές μονάδες στο πτηνοσφαγείο μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα που πιστοποιούν τη καταλληλότητα τους για σφαγή, όπου ελέγχονται από τον υπεύθυνο παραλαβής και τον κτηνίατρο της αρμόδιας αρχής. Στο επόμενο στάδιο οδηγούνται στο πλήρως αυτοματοποιημένο συγκρότημα σφαγής.

Όλες οι διαδικασίες (αναισθητοποίηση, σφαγή, αφαίμαξη, απομάκρυνσης πούπουλων, εκσπλαχνισμός, διαχωρισμός εντοσθίων και πλύση) πραγματοποιούνται από ειδικά μηχανήματα. Κατά μήκος της γραμμής παραγωγής βρίσκεται καταρτισμένο προσωπικό που ελέγχει στο σύνολο την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Στη συνέχεια επέρχεται ταξινόμηση των σφαγίων ανάλογα του βάρους τους και η πώτη διαλογή βάσει των μακροσκοπικών χαρακτηριστικών τους (μέσω ειδικού λογισμικού φωτογραφίζονται όλα τα κοτόπουλα και αφαιρούνται όσα εντοπίζει το πρόγραμμα ότι δεν είναι κατάλληλα προς πώληση). Χρησιμοποιώντας ένα υπερσύχρονο λογισμικό πρόγραμμα, ο κεντρικός υπολογιστής της μονάδας αποφασίζει για τη χρήση κάθε κοτόπουλου. Έτσι δίνεται η δυνατότητα παραγωγής προϊόντων σταθερής ποιότητας συνδεδεμένης με τη ταυτότητα προέλευσης του κάθε κοτόπουλου (ιχνηλασιμότητα).

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη ψύξη των σφαγίων σε θερμοκρασία μικρότερη των 4˚C ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και η διάρκεια ζωής των προϊόντων μας. Η τεχνολογία ψύξης που χρησιμοποιείται στο μεγαλύτερο ποσοστό είναι αυτή της αερόψυξης και σε μικρότερο η υδρόψυξη έπειτα από απαίτηση κάποιων πελατών.

Μετά την ψύξη το προϊόν οδηγείται στους χώρους μεταποίησης και τυποποίησης της μονάδος προς συνέχιση της παραγωγής.

Τα σφάγια είναι σταθεροποιημένα στο κέντρο τους σε
θερμοκρασία μικρότερη των 4οC και με ελάχιστο ποσοστό
εξωτερικής υγρασίας επιτυγχάνοντας την αποφυγή του
κινδύνου μικροβιολογικής αλλοίωσης.

Επεξεργασία - Τυποποίηση

Το πρώτο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας την οποία ακολουθεί το πτηνό μετά την ψύξη, είναι ο χώρος τυποποίησης ολόκληρου κοτόπουλου, όπου ένα ποσοστό των πτηνών συσκευάζεται σε ομαδικές συσκευασίες. Τα πτηνά που δεν θα χρησιμοποιηθούν σε αυτό το στάδιο συνεχίζουν προς τεμαχισμό, μεταποίηση και εν τέλει τυποποίηση. Η παραπάνω διαλογή γίνεται χρησιμοποιώντας το αυτόματο σύστημα διαλογής.

Σε όλους τους παραπάνω χώρους επεξεργασίας τηρούνται όλες οι απαιτήσεις της ελληνικής αλλά και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και ορθής υγιεινής πρακτικής σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων.

Η θερμοκρασία χώρου δεν ξεπερνάει τους 10οC και το προϊόν καθ' όλη την επεξεργασία παραμένει κάτω από τους 4 οC ώστε να μην σπάσει πουθενά η ψυκτική αλυσίδα. Το προσωπικό των τμημάτων βάση προγράμματος εκπαίδευσης καταρτίζεται σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.

 

Συσκευασία

Ο ΑΠΣ Άρτας έχει επιλέξει ως συσκευασία το χαρακτηριστικό πράσινο δισκάκι, εμπνευσμένο από την φιλικότητα του Συνεταιρισμού προς το περιβάλλον και την περιβαλλοντική του ευαισθησία.

Πάνω στην ετικέτα αναφέρονται όλες οι απαραίτητες και χρήσιμες πληροφορίες για τον καταναλωτή (ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης, πιστοποιήσεις) αλλά και χρηστικές ενδείξεις για να γνωρίζει τιμή κιλού και βάρος. Μετά τη συσκευασία, τα προϊόντα του ΑΠΣ Άρτας υφίστανται τον τελικό έλεγχο και οδηγούνται στο ψυγείο ετοίμων, προκειμένου να φορτωθούν στα αυτοκίνητα διανομής.

 

Διανομή

Η διανομή των κοτόπουλων Άρτας γίνεται μέσω του ιδιόκτητου στόλου φορτηγών μας, σε κάθε κατάστημα των πελατών μας (door to door), δίνοντας μας την ευκαιρία να ερχόμαστε σε καθημερινή επαφή και επικοινωνία μαζί τους, με σκοπό να είμαστε πάντα ενημερωμένοι όσον αφορά τις επιθυμίες και τις παρατηρήσεις τους.

Αυτό βοηθά στο να γινόμαστε όλο και καλύτεροι, ικανοποιώντας τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς. Σημαντικό ρόλο στην διανομή μας έχουν τα Υποκαταστήματα Αθήνας (για το νομό Αττικής), Λάρισας (για τη Θεσσαλία) και Θεσσαλονίκης (για την βόρεια Ελλάδα), που μαζί με τα κεντρικά γραφεία της Άρτας (για την Δυτική Ελλάδα) καλύπτουν το σύνολο των αναγκών του Ελλαδικού χώρου.


Πολιτική Ποιότητας και
Ασφάλειας Τροφίμων

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ στεγάζεται σε σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Άρτα και είναι ταυτισμένος με την παραγωγή προϊόντων κοτόπουλου υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας. Η Πολιτική Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων του Συνεταιρισμού συνίσταται στις ακόλουθες αρχές.

  1. 1. Δέσμευση στην παραγωγή ασφαλών τροφίμων για τη δημόσια υγεία, που συμμορφώνονται πλήρως με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί και τις απαιτήσεις των πελατών.
  2. 2. Πρωτοπορία στον τομέα της σφαγής και επεξεργασίας κοτόπουλου και παρασκευασμάτων αυτού.
  3. 3. Διαρκής βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών σε όλα τα στάδια των παραγωγικών διεργασιών καθώς και της φήμης του Συνεταιρισμού στην αγορά.
  4. 4. Εστίαση στους πελάτες, αύξηση της ικανοποίησής τους και της εμπιστοσύνης τους στο Συνεταιρισμό.
  5. 5. Εφαρμογή ανθρωποκεντρικής και δίκαιης πολιτικής ανθρωπίνων πόρων, σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων και εφαρμογή κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.
  1. 6. Δέσμευση στη διαρκή τήρηση και εφαρμογή όλων των εσωτερικών διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας και Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων αλλά και στη διάθεση των απαραίτητων πόρων για τη διαρκή επαλήθευση του Συστήματος, τη διατήρηση και επικαιροποίησή του.
  2. 7. Δέσμευση στην παρακολούθηση και τήρηση της σχετικής Νομοθεσίας.
  3. 8. Δέσμευση στη διάθεση πόρων για τη συνεχή βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του Συνεταιρισμού.
  4. 9. Δέσμευση στην εφαρμογή και ανάπτυξη διεργασιών που στόχο έχουν την αποτροπή της ρύπανσης του περιβάλλοντος και υιοθέτηση υπεύθυνων περιβαλλοντικών πρακτικών στη λειτουργία του Συνεταιρισμού.
  5. 10. Συμμετοχή και διαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων του.

Με ισχυρό αίσθημα ευθύνης προς την κοινωνία, ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
τηρεί την εθνική και διεθνή νομοθεσία, σέβεται το
περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν υποστηρίζει τη χρήση της παιδικής
και καταναγκαστικής εργασίας και εφαρμόζει σύστημα κοινωνικής ευθύνης
σε όλους του τομείς της δραστηριότητάς του.