Συνεταιρισμός

Για περισσότερα από 50 χρόνια, ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Άρτας προμηθεύει την ελληνική αγορά με νόστιμα κοτόπουλα κορυφαίας ποιότητας.

arta-sineterismos arta-sineterismos

Ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Άρτας, όταν ξεκινούσε πριν από 5 δεκαετίες τη δραστηριότητά του, αποτελούνταν από μία μικρή ομάδα παραγωγών, που είχε όμως ένα μεγάλο στόχο: την προσφορά αγνής, ποιοτικής τροφής. Με αναλλοίωτη έως σήμερα αυτή την αξία έχει φτάσει να είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς κοτόπουλου στην Ελλάδα.

Η δυναμική της εξέλιξη και πορεία της εταιρείας στηρίχτηκε τόσο στις σταθερές αξίες της, όσο και στη συνεχή βελτίωση που επεδίωκε να πετυχαίνει. Όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθεί, μελετά, ενημερώνεται και προσαρμόζεται με επιτυχία στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις.

Με σεβασμό στην παράδοση και σημείο αναφοράς την αγάπη για την ελληνική οικογένεια, παράγει καθημερινά και "τοποθετεί" στο τραπέζι της μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της περίφημης μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους.

Με πιστοποίηση ποιότητας για όλα τα στάδια παραγωγής και σύστημα διασφάλισης υγιεινής, ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Άρτας επενδύει με συνέπεια τόσο στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και την προστασία του περιβάλλοντος (24ωρος βιολογικός καθαρισμός), όσο και στη συνεχή βελτίωση και επέκταση των προϊόντων του.

Γιατί οι καιροί μπορεί ν' αλλάζουν...

Οι αξιες ομως παραμενουν σταθερες!

arta-sineterismos

Οι Αξίες μας


1

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Υπάρχουμε και αναπτυσσόμαστε με βάση την αξιοπιστία και στηρίζουμε σε αυτή τις σχέσεις. Η υπευθυνότητα, η ακεραιότητα και η επιχειρηματική ηθική διακρίνουν όλες τις δραστηριότητες και τις συναλλαγές μας .

2

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

Λειτουργούμε σύμφωνα με τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης με σεβασμό στον ΑΝΘΡΩΠΟ, στο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, την ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

3

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ενεργούμε με ομαδικότητα, αφοσίωση στον Συνεταιρισμό και δέσμευση απέναντι στον πελάτη. Τηρούμε τις υποσχέσεις μας απέναντι στους πελάτες, καταβάλλοντας προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας.

4

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Λειτουργούμε με διαφάνεια , διατηρούμε και αναπτύσσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον ασφαλές και με ίσες ευκαιρίες.


Πολιτική Ποιότητας και
Ασφάλειας Τροφίμων

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ στεγάζεται σε σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Άρτα και είναι ταυτισμένος με την παραγωγή προϊόντων κοτόπουλου υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας. Η Πολιτική Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων του Συνεταιρισμού συνίσταται στις ακόλουθες αρχές.

  1. 1. Δέσμευση στην παραγωγή ασφαλών τροφίμων για τη δημόσια υγεία, που συμμορφώνονται πλήρως με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί και τις απαιτήσεις των πελατών.
  2. 2. Πρωτοπορία στον τομέα της σφαγής και επεξεργασίας κοτόπουλου και παρασκευασμάτων αυτού.
  3. 3. Διαρκής βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών σε όλα τα στάδια των παραγωγικών διεργασιών καθώς και της φήμης του Συνεταιρισμού στην αγορά.
  4. 4. Εστίαση στους πελάτες, αύξηση της ικανοποίησής τους και της εμπιστοσύνης τους στο Συνεταιρισμό.
  5. 5. Εφαρμογή ανθρωποκεντρικής και δίκαιης πολιτικής ανθρωπίνων πόρων, σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων και εφαρμογή κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.
  1. 6. Δέσμευση στη διαρκή τήρηση και εφαρμογή όλων των εσωτερικών διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας και Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων αλλά και στη διάθεση των απαραίτητων πόρων για τη διαρκή επαλήθευση του Συστήματος, τη διατήρηση και επικαιροποίησή του.
  2. 7. Δέσμευση στην παρακολούθηση και τήρηση της σχετικής Νομοθεσίας.
  3. 8. Δέσμευση στη διάθεση πόρων για τη συνεχή βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του Συνεταιρισμού.
  4. 9. Δέσμευση στην εφαρμογή και ανάπτυξη διεργασιών που στόχο έχουν την αποτροπή της ρύπανσης του περιβάλλοντος και υιοθέτηση υπεύθυνων περιβαλλοντικών πρακτικών στη λειτουργία του Συνεταιρισμού.
  5. 10. Συμμετοχή και διαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων του.

Με ισχυρό αίσθημα ευθύνης προς την κοινωνία, ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
τηρεί την εθνική και διεθνή νομοθεσία, σέβεται το
περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν υποστηρίζει τη χρήση της παιδικής
και καταναγκαστικής εργασίας και εφαρμόζει σύστημα κοινωνικής ευθύνης
σε όλους του τομείς της δραστηριότητάς του.

Ανθρώπινο Δυναμικό


Ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Άρτας, απασχολεί περισσότερους από 270
εργαζόμενους. Πιστεύουμε και επενδύουμε στους ανθρώπους μας εφαρμόζοντας σύγχρονες
πρακτικές στην επιλογή, στην εκπαίδευση και αξιολόγησή τους. Μεταφέρουμε στους νέους την
αγάπη για το Κοτόπουλο, το όραμα μας, την φιλοσοφία μας, τις αξίες μας.
Οι εργαζόμενοι μας αποτελούν την καρδιά του δυναμικού του Συνεταιρισμού και είναι αναπόσπαστο μέρος της
οικογένειας μας.

arta-sineterismos-diikisi

Διοίκηση

Πετανίτης Δημήτριος Πρόεδρος Δ.Σ.
Γαλήνας Χρήστος Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Μάγγος Γεώργιος Γραμματέας Δ.Σ.
Καραμιχάλης Παναγιώτης Ταμίας Δ.Σ.
Γιαννάκης Λάμπρος Μέλος Δ.Σ.
Μιχαλοπούλου Παναγιώτα Μέλος Δ.Σ.
Παπαγεωργίου Σωτήριος Μέλος Δ.Σ.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η κοινωνική ευθύνη αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια ενός οργανισμού ή μίας επιχείρησης, καθώς είναι οντότητες άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται. Οφείλουν επομένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον.
Απέναντι στους ανθρώπους

Ειδικότερα όμως, σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε, είναι υποχρέωση όλων μας να υπάρχει ευαισθητοποίηση προς ευπαθείς ομάδες, δείχνοντας το «ανθρώπινο» πρόσωπό μας. Ο ΑΠΣ Άρτας, με ευαισθησία και με έντονο το συναίσθημα της κοινωνικής αλληλεγγύης βοηθάει σε όλη τη διάρκεια του χρόνου κρατικούς φορείς, ιδρύματα, συλλόγους κλπ. με χορηγίες που βοηθούν το έργο των συνανθρώπων μας, προς άτομα που χρήζουν την ανάγκη όλων μας αλλά και την έμπρακτη συμπαράστασή μας. Ενδεικτικά:

Δωρεές

 1. Τμήμα Εθελοντισμού Άρτας
 2. Ι.Μ. Άρτας
 3. Ι.Μ. Καρδίτσας
 4. Δήμος Αρταίων (για τους άπορους)
 5. ΟΚΑΝΑ - Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών

Πρόσφορα προϊόντων

 1. «Ο ΟΝΗΣΙΜΟΣ» Σύλλογος Συμπαράστασης Κρατουμένων
 2. «Γαλήνη των ΑΜΕΑ»
 3. «ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ» Ίδρυμα Ειδικής Αγωγής και Επαγγελματικής Κατάρτισης για άτομα με Νοητική Υστέρηση.
 4. «Η ΕΛΠΙΔΑ» Σύλλογος Συμπαράστασης Ορφανών-Εγκαταλελειμμένων-Κακοποιημένων και Αναπήρων Ανηλίκων.
 5. Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Μεταμόρφωση Αττικής
arta-sineterismos-eteriki-kinwniki-efthini arta-sineterismos-eteriki-kinwniki-efthini
Στη στήριξη της Πολιτιστικής και Αθλητικής δραστηριότητας

Ο ΑΠΣ Άρτας βρίσκεται και δίπλα στα πολιτιστικά δρώμενα που κρατούν ζωντανή την φλόγα της παράδοσης του τόπου μας αλλά και δίπλα στον αθλητισμό ενισχύοντας τις προσπάθειες ομίλων που μας κάνουν υπερήφανους! Έτσι υπήρξε χορηγός σε Πολιτιστικές Εκδηλώσεις και Αθλητικά Σωματεία - Ακαδημίες του Νομού Άρτας. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Συνεταιρισμός υπήρξε μέγας χορηγός της γυναικείας ομάδας του χάντμπολ της Αναγέννησης Άρτας η οποία αγωνίζεται στην Α1 κατηγορία και τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα και το κύπελλο Ελλάδος.

Για την προστασία του περιβάλλοντος

Ο ΑΠΣ Άρτας όντας ευαισθητοποιημένος σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος πρεόβη το 2009 στην ολοκλήρωση της κατασκευής μονάδας βιολογικού καθαρισμού όπου διατίθενται όλα τα υγρά απόβλητα του πτηνοσφαγείου. Επιπλέον, εφαρμόζοντας μελέτη βασισμένη στις αρχές του HACCP και με γνώμονα τους εφαρμοστέους κανόνες υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας ο ΑΠΣ Άρτας κατασκεύασε μονάδα αδρανοποίησης ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 2 & 3 καθώς και λέβητας καύσης βιομάζας όπου γίνεται η πλήρης εκμετάλλευση αυτών για την παραγωγή ενέργειας που εξυπηρετεί τις ανάγκες του πτηνοσφαγείου. Κύρια δραστηριότητα της μονάδας αυτής είναι η επεξεργασία των υποπροϊόντων του σφαγείου με στόχο την παραγωγή βιοακαυσίμων, καύσιμο μονάδων συμπαραγωγής , πρώτη ύλη για ζωοτροφές κτλ.Οι πρώτες ύλες που επεξεργάζεται η μονάδα αυτή είναι υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για ανθρωπινή κατανάλωση ή είναι επιβλαβή για το περιβάλλον.
Επίσης στον ΑΠΣ Άρτας λειτουργεί και μονάδα αποτέφρωσης υψηλού δυναμικού.

arta-sineterismos-eteriki-kinwniki-efthini