ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ»
11/05/2022
Πρόσληψη Τεχνικού Ψυκτικού Βιομηχανικής Ψύξης
27/07/2022

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα με θέμα «Τεχνολογίες και στρατηγικές για βιώσιμες κτηνοτροφικές μονάδες. Συνδιοργανωτές της ημερίδας ήταν: το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Τμήμα Γεωπονίας / Πανεπιστήμιο ΙωαννίνωνΙωαννίνων και το Ινστιτούτο Βιοοικονομίας και Αγροτεχνολογίας / Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης(ΙΒΟ/ΕΚΕΤΑ ) και τελούσε υπό την αιγίδα του Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Άρτας Κοτόπουλα Άρτας και του Επιμελητήριο Άρτας .

Χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος του Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αρτας, Πετανίτης Δημήτρης και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Στύλιος. Ομιλητές στην εκδήλωση μεταξύ άλλων ήταν ο Γιάννης Σκούφος Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων όπου αναφέρθηκε στην δυνατότητα παραγωγής κρέατος κοτόπουλου με μοναδικά ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Άρτας έδωσε έμφαση στις παρούσες συγκυρίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος της Πτηνοτροφίας και ιδιαίτερα στις δυσκολίες τόσο στην εξεύρεση πρώτων υλών όσο και στο κόστος διατροφής αλλά και την αύξηση της ενέργειας .